Pharos  Tuis | pharos.co.za » | PharosAanlyn » | Veel Voorkomende Vrae
 Kies Lyste » 
Lyste
 X 
Sluit die volgende lyste in:
Woordelys
Afkortingslys
Buitelandse geografiese name
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Belangrike gebruiksinligting oor die Woordelys »
h, -'s; -'tjie
haai, -e 13.4
haai (tw.)
haaiaanval, -le
haaivlakte
haak, hake
haak ('n rugbybal/vis –), ge-
haak-en-steek-bos of haak-en-steekbos, -se, of haak-en-steek, ..steke 12.21; 12.21 (b)
haakplek, -ke
haaks, -e
haakspeld, -e
haalbaarheidstudie, -s
haan, hane; -tjie 1.15
haaraf (– maak)
haaragter
haarborsel of hareborsel, -s
haard, -e
haardos of haredos, -se
Haar Edele 9.6 (a)
Haar Eksellensie, Hulle Eksellensies 9.6 (a), (b)
haarkant toe
haarkapper, -s
haarlaat, haarge..
haarlemmerolie
Haar Majesteit, Hulle Majesteite 9.6 (a), (b)
haarnaald, -e
haarnaalddraai, -e
haarnaasagter
haarom 14.3
haarself of haar self 14.51
1 - 30 van 1101 | Volgende »